سوال مطرح شده :
موضوع :  رژیم غدایی
توضيحات :  آقایی هستم با قد 186 با وزن 102 تعویض دریچه آورت و... رژیم غذایی در رابطه با پایین آوردن وزن وضعیت کارم به طوری هست که بیشتر ساعت پشت میز هستم وکم تحرک
نام کاربر :  عسگری
تاريخ درج :  دوشنبه 14 ارديبهشت 1394  19:57
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  ‌پایین آوردن وزن
توضيحات : 

BMI شما حدود 30 می باشد . جهت تنظیم برنامه غذایی به واحد تغذیه مراجعه نمایید. در خصوص تداخلات غذایی وارفارین آموزشهای لازم را دریافت خواهید کرد .

تاريخ درج :  دوشنبه 4 مرداد 1395  7:52