سوال مطرح شده :
موضوع :  وارفارین
توضيحات :  پدر من به علت امبولی ریه وارفارین مصرف میکنند.امکان داره غذاهایی که اصلا نباید بخورن را بگید.ایا هویج و گوجه هم ممنوع است؟
نام کاربر :  زهرا
تاريخ درج :  دوشنبه 7 مهر 1393  22:34
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  تداخلات غذا با وارفارین
توضيحات :  هویج و گوجه تداخلی با وارفارین ندارد . در خصوص اثر سایر مواد غذایی به واحد تغذیه مراجعه نمایید تا کتابچه کامل جهت درمان با وارفارین و تداخلات غذایی آن به شما داده شود .
تاريخ درج :  دوشنبه 4 مرداد 1395  7:59