پیشنهادات و انتقادات

شما عزیزان می توانید انتقادات، شکایات و پیشنهادات خود از غذای بیمارستان و نحوه برخورد کادر آشپزی را از طریق تلفنی که در پایین ذکر شده است عنوان نمائید.

 

تلفن تماس داخلی : 2221

جناب آقای امرایی نماینده شرکت

 

                                  تنها چیزی که بهترین هست خداوند باری تعالی است. هیچ انسانی در دنیا بی عیب نیست .