معرفی دپارتمان تغذیه

 

 

دپارتمان تغذیه مرکز قلب شهید رجایی یک بخش  در حال پیشرفت و متعهد است که در خط مقدم فعالیت های مربوط به غذا و تغذیه بیمارستان قرار دارد. این بخش، تأمین کیفیت تغذیه ای مناسب و مطلوب برای بیماران و همکاران، مدیریت بخش غذا و آموزش تغذیه به بیمار و گروههای دیگر را در دستور کار خود دارد. اهم وظایف و اقدامات دپارتمان تغذیه عبارت است:

 • انجام مراقبت های تغذیه ای تخصصی بیماران بستری متناسب با وضعیت بیمار و در شرایط پیش و پس از جراحی.
 • برنامه ریزی و اجرای انواع مراقبت های تغذیه ای در بخشهای مراقبتهای ویژه.
 • انجام ارزیابی وضع تغذیه و ارائه مشاوره تغذیه برای بیماران مختلف سرپایی ارجاع شده از سوی پزشکان مرکز.
 • ارائه خدمت مشاوره تغذیه در درمانگاه تغذیه بیمارستان.
 • آموزش تغذیه صحیح و کاربردی به بیماران هنگام ترخیص و پس از آن به منظور ارتقای وضعیت سلامت آنان.
 • برگزاری دوره های آموزشی برای همکاران.
 • انجام پژوهشهای مختلف در حوزه تغذیه و بیماریهای قلبی-عروقی.
 • برگزاری گردهمایی های علمی با محوریت تغذیه و بیماریهای قلبی- عروقی.
 • تهیه منابع علمی آموزشی و پژوهشی مورد نیاز.
 
   

معرفی بخش غذا

به منظور اطمینان از اینکه بیماران بستری در مرکز قلب شهید رجایی تمام نیازهای تغذیه ای خود را متناسب با شرایط و وضعیتی که دارند، دریافت می کنند، گروهی تخصصی و مجرب از متخصصین و کارشناسان تغذیه گردهم آمده ایم تا بر برنامه ریزی و چگونگی تهیه، آماده سازی و توزیع غذای بیماران نظارت داشته باشیم. همچنین، همکاران و پرسنل بیمارستان در تمام سطوح خدمت رسانی و با در نظر گرفتن مدت طولانی حضور در محل کار، باید از نظر تنوع، کیفیت و بهداشت غذای روزانه خود به طور کامل تأمین باشند و نیازی به تهیه غذا از مراکز خارج از بیمارستان نداشته باشند. دستیابی به چنین امری با همکاری اعضای گروه تغذیه بیمارستان و نیز مشارکت گروه پیمانکار و به کارگیری افراد دارای صلاحیت کامل رخ می دهد. در این راستا، اقداماتی انجام می شوند که عبارتند از:

 1. بازرسی مواد غذایی خام قبل از خریداری.
 2. نظارت بر نحوه ورود مواد خام و ذخیره سازی در انبارهای مخصوص در آشپزخانه.
 3. بررسی و نظارت بر چگونگی شست و شو و فراوری مواد غذایی بر اساس استانداردهای موجود.
 4. رعایت خلاقیت و بهداشت در پخت انواعی از غذاها با دستور پخت استاندارد و اصیل.
 5. توزیع بهداشتی و استاندارد غذا هم برای بیماران و هم برای همکاران
 6. نظارت بر چگونگی میزان مصرف غذا توسط بیماران.